Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares

Rúa Quiroga, 30, 3º Lugo Lugo España, 27004