Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 meses atrás

Lugo Cultura Dixital

#DíaInternacionaldosBosques
#PlanetaODS
... Leer MásLeer Menos

6 meses atrás

Lugo Cultura Dixital

Sala Manuel María / Barbadás

O venres 14 de Xaneiro, ás 20:30h. representación da obra "A LÚA VAI ENCUBERTA" gañadora do II Certame Manuel María de Proxectos Teatrais, unha Coproducción do grupo INCENDIARIA e A QUINTA do CUADRANTE.

Sinopse:

O autor deixou unha nota no prólogo: “Esta peza teatral escribina polos anos setenta, por encargo do Grupo Teatral da Asociación Cultural Auriense, que xa representara a miña peza Unha vez foi o trebón. Comezados os ensaios, o grupo desfíxose”.
Iso deixou escrito Manuel María pero os integrantes do grupo cos que falamos non lembran ter ensaiado a obra nin que o grupo se desfixera durante os ensaios. Aseguran non lembrar que a peza fose escrita para o Auriense pero imaxinar os ensaios nos anos 70 activou en nós unha memoria que nunca puidemos consolidar.
Na procura dunha verdade oculta, a mestura de tempos e a combinación de realidade e ficción permiten identificar o descoñecemento programado da nosa historia máis recente e a consecuente falta de conciencia da identidade nacional galega.
A lúa vai encuberta é un espectáculo arredor da realidade galega e da loita incesante por conformar unha identidade propia, confrontándonos co noso pasado recente e as suas contradicións, desvelando un discurso que hoxe en día está sendo, senón ocultado, silenciado e que explica, en certa maneira, as razóns de por que hoxe en día o noso país ten os trazos políticos, sociais e económicos que o caracterizan.
Incendiaria e A Quinta do Cuadrante levamos a escena o texto de
Manuel María como unha fonte esencial para, a través dela, entender as diferentes formas sociais e políticas que nos conformaron como país e, polo tanto, como persoas que o habitamos.

Espectáculo recomendado a partir dos 14 anos en adiante.

Entrada libre con invitación (Recollida na Casa da Cultura)

Organiza: Concellaría de Cultura de Barbadás.

Concello de Barbadás
... Leer MásLeer Menos

6 meses atrás

Lugo Cultura Dixital

BASES DA Vª EDICIÓN DO CONCURSO ESCOLAR DE VIDEOPOEMAS SOBRE COMPOSICIÓNS POÉTICAS DE ROSALÍA E MANUEL MARÍA
OBXECTIVO
A Casa-Museo Manuel María organiza un concurso de videopoemas
que ten por finalidade a potenciación da creatividade artística
a través da conxunción da palabra, o son e a imaxe, e o coñecemento
e difusión da obra de Rosalía e Manuel María.
PERSOAS DESTINATARIAS
O concurso vai destinado a todo o alumnado galego de ensino
non universitario a partir da ESO, podendo facelo tanto a nivel
individual como grupal.
CATEGORÍAS
Estabelécese unha única categoría que abranxe desde a ESO até
segundo de Bacharelato, ESA e Ciclos Formativos.
TEMÁTICA
Os videopoemas consistirán nun vídeo baseado nunha composición
poética en galego de Rosalía ou de Manuel María. O poema
deberá aparecer nalgún momento do videopoema, ben sexa
impreso, recitado ou en calquera outra opción que se considere.
FORMATO
Os videopoemas presentaranse en formato MP4 e non poderán
superar os 3 minutos, incluídos créditos se os houber.
As obras deben ser orixinais e inéditas. En caso de usar música,
textos ou imaxes alleas, deberán ser materiais libres de dereitos
de autoría.
PRAZOS
1.Os centros participantes deberán realizar a súa preinscrición
antes do 20 de marzo. Deberán facela por correo electrónico en
contacto@casamuseomanuelmaria.gal. A Casa-Museo confirmará
ao centro a recepción da solicitude no prazo de 48 horas.
2. Os traballos serán enviados por calquera medio dixital á Casa-
Museo Manuel María antes do 20 de abril, mais sempre deberá
ser comunicado dito envío ao enderezo electrónico seguinte:
contacto@casamuseomanuelmaria.gal
No corpo da mensaxe terán de sinalar o título do videopoema, a
persoa autora ou autoras, o nome do centro educativo e os datos
de contacto postal e de e-mail.
3. A Casa-Museo comunicará antes do 3 de maio os videopoemas
seleccionados como finalistas.
O XURADO
A) O xurado estará composto por tres persoas alleas aos centros
participantes e vencelladas ao ámbito da literatura e a creación
audiovisual.
B) O xurado fará a escolla dos videopoemas finalistas. Estes
traballos seleccionados serán visionados na Casa-Museo Manuel
María (Outeiro de Rei-Lugo) o día 14 de maio, nunha xornada
pública en que poderán asistir todas as autoras e autores, así
como as persoas que desexaren acompañalos. O formato deste
acto poderá ser modificado en función do estado socio-sanitario
na altura.
C) O xurado emitirá o ditame nese mesmo día e terá carácter
inapelábel.
PREMIOS
O xurado estabelecerá os que, ao seu xuízo, son os dous mellores
traballos presentados, atribuíndoselles como premio unha tablet
para cada un. Os premios son únicos, independentemente do
número de persoas que participen na realización dos videopoemas
premiados.
Todas as persoas participantes que fosen seleccionadas para a
fase final recibirán un diploma por participaren así como un libro
de Manuel María.
OUTROS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
A) Cada concursante nomeado finalista que participe na fase final
do día 14 de maio deberá enviar a autorización de pais/nais ou
titores/as legais para a posíbel difusión da súa imaxe.
B) O acompañamento do alumnado participante e a súa custodia
na xornada final correrá por conta das súas familias ou titores/as
legais.
C) As persoas participantes ceden de xeito gratuíto os dereitos de
reprodución, comunicación pública e distribución do videopoema
ou fragmentos do mesmo, co fin de que o videopoema poida
ser divulgado e emitido a través da web e as redes sociais da
Casa-Museo.
A participación no concurso leva consigo a aceptación destas
bases, rexeitándose o videopoema que incumpra algunha delas.
Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das
bases corresponde á organización, non cabendo contra ela
ningunha reclamación.
... Leer MásLeer Menos

6 meses atrás

Lugo Cultura Dixital

A.F. Cantigas e Frores en el programa Luar interpretando Regueifa de Añobres ... Leer MásLeer Menos

Video image

Comentar en Facebook

6 meses atrás

Lugo Cultura Dixital

Algo se coce na #UNEDLugo... 🤩 ... Leer MásLeer Menos

Algo se coce na #UNEDLugo... 🤩

7 meses atrás

Lugo Cultura Dixital

"...Se queremos un río, primeiro temos que imaxinalo e logo soñalo. E o río aparecerá...". Non sabemos se un río mais con certeza un trebón de maxia haberá co Mago Antón e David Méndez nas Lúas de Outono (homenaxe anual a Manuel María na cidade da Coruña). Anotade: 15 de decembro, Teatro Rosalía de Castro, 20.30 h, entrada de balde. ... Leer MásLeer Menos

7 meses atrás

Lugo Cultura Dixital

A CASA-MUSEO MANUEL MARÍA CONVOCA UNHA NOVA EDICIÓN DO CONCURSO DE RECITADO ESCOLAR ROSALÍA SEMPRE VIVA
Dirixido ao alumnado de ensino non universitario, celebrará a súa fase final o 19 de marzo de 2022 na Casa-Museo Manuel María

1.- OBXECTIVO
Este concurso ten como finalidade a potenciación da expresión oral e a creatividade do alumnado a través do coñecemento e recitado da obra de Rosalía e de Manuel María.
2.- PERSOAS DESTINATARIAS
O concurso ten carácter individual e vai destinado a todo o alumnado galego de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos.
3.- CATEGORÍAS
Estabelécense as seguintes categorías:
Primeira categoría: 1º, 2º e 3º curso de primaria.
Segunda categoría: 4º, 5º e 6º de primaria.
Terceira categoría: Educación secundaria.
Cuarta categoría: Bacharelato e Ciclos Formativos.
4.- FASES
Contémplanse dúas fases:
Fase de centros:
a) Será organizada por cada centro aténdose unicamente ás bases e condicións que cada un deles estabelecer.
b) Cada centro seleccionará un máximo de 2 alumnos/as por categoría para a súa participación na segunda fase.
Fase final:
a) Nesta fase participarán aqueles/as alumnos/as que foren seleccionados/as na primeira fase.
b) Consistirá no recitado dunha única poesía escollida libremente de entre a obra en galego de Rosalía ou de Manuel María.
c) Valorarase a autenticidade e naturalidade do recitado, ton, timbre, ritmo, pausas, dicción, inflexión da voz e expresividade. Tamén se valorará a súa memorización e o seu nivel de dificultade dificultade.
5.-PRAZOS
1. Os centros participantes deberán facer a súa preinscrición antes do 3 de febreiro de 2022. Pódeno facer por correo electrónico en contacto@casamuseomanuelmaria.gal. A Casa-Museo confirmará ao centro a recepción da solicitude.
2. En función do número de preinscritos, a organización comunicará aos centros o número de alumnos/as que poden participar na fase final en cada unha das categorías.
3. Os centros deberán comunicar á Casa-Museo antes do 3 de marzo o nome dos/as alumnos/as que participan en cada categoría e o poema que recitarán.
6.-FASE FINAL
A fase final celebrarase na Casa-Museo Manuel María (Outeiro d eRei – Lugo) o sábado 19 de marzo.
7.-O XURADO
a) O xurado estará composto por tres persoas alleas aos centros participantes con experiencia nestas actividades. Actuará como secretaria unha persoa representante da Casa-Museo Manuel María.
b) O xurado emitirá o ditame o mesmo día da celebración do concurso e terá un carácter inapelábel.
8.-PREMIOS
a) Os premios na primeira fase, caso de os haber, serán determinados e patrocinados por cada centro.
b) Na segunda fase concederanse catro premios, un por cada categoría, consistentes en dous microscopios dixitais, un para a persoa gañadora e outro para a aula á que pertence. Alén disto, recibirán un diploma individual que acredite o premio.
c) O xurado poderá conceder Mencións Honoríficas a aquelas persoas participantes que considerar oportuno, recibindo neste caso os/as galardoados/as un pequeno lote de libros.
d) Todos e todas as concursantes da fase final recibirán un diploma acreditativo de teren participado no Concurso.
9.-OUTROS REQUISITOS PARA PARTICIPAR NA FASE FINAL
a) Cada persoa participante deberá enviar a autorización de pais/nais ou titores/as legais para a filmación da proba e posterior divulgación.
b) O acompañamento do alumnado participante e a súa custodia na fase final correrá por conta das súas familias ou titores/as legais.

A participación no concurso leva consigo a aceptación destas bases.
... Leer MásLeer Menos

Cargar más

¿Quénes somos?

Equipo de traballo centrado na proxección da cultura lucense, no achegamento do público aos eventos culturais e na posta en valor do patrimonio cultural.

¿Qué facemos?

Promocionar o capital cultural da provincia de Lugo, fomentar o seu descubremento, promocionar a súa visita, divulgar o seu valor e concienciar sobre a súa capital importancia.

¿Cómo o facemos?

Selección, redacción e difusión de información de índole cultural, transmisión de eventos das asociacións lucenses , elaboración de revistas dixitais e organización de actividades culturais.