Asociación Cultural e Artística Ti e Máis Eu

O grupo ti e mais eu teatro desenvolve as suas actividades ao aveiro da asociación cultural e artística do mesmo nome dende o ano da súa fundación 2004. As actividades primordiais do grupo son: escribir, montar e representar obras de producción propia que tocan temas sociais relacionados coa conservación dos espazos naturais, a igualdade, as relacións personais e laborais, a cooperación, etc das que temos rexistradas: “ o cadro do espantallo”, “para que serven os homes?”, “nun recuncho do monte”, e “pan tona e azucre”.

Un dos nosos obxectivos e chegar a todo tipo de público facendo dende guiñois a obras para público adulto, sen esquecer o público familiar

Enrique Granados, Bloq. 41, Ptal. 13 - 2ºIzq - CARANZA - 15406 - Ferrol (A Coruña)
628 011 709